Møterunden vil foregå på 4 stader i fylket, der representanter frå styret i OSG, FM i Oppland og dei 2 faglaga i Oppland vil vera til stades på alle 4 møta.

Møterunden:

11/10, kl. 19:00: Valdres Folkemuseum, Fagernes

12/10, kl. 19:00: Lygnasæter Hotell, Gran

13/10: kl. 19:00: Norsk Vegmuseum (auditoriet), Hunderfossen

14/10: kl. 19:00: Otta vidaregåande skule (autitoriet), Otta

Saklister vert grovt skissert slik:

Råd og hjelp til søknad om erstatning av dyr skada eller drepe av freda rovvilt 2016

- Velkome og info om korleis eit beitelag kan eller skal fungera i denne samanhengen v/OSG

- Dokumentasjonskrav og utfylling av søknaden v/FMOP

- Servering - kaffispleis

- Erfaringar og spørsmål ved alle.

Vi håper med dette å setja fokus på at så mange vel og ikkje søkja om erstatningar kvart år. Beitenæringa er ikkje tent med dette, noko alle andre grupperingar i samfunnet brukar mot oss. Ved at alle som har rett til det søkjer vil beitebrukerene få erstatta det reelle tapet samtidig som statistikkane vil syna det reellle bildet av kva freda rovvilt gjer av skade i beitesesongen.

For at dette målet skal verta nådd er vi avhengige av at minst ein representant frå alle beitelag og alle lokallag av "Sau og Geit" i Oppland møter på eit av desse møta. Da er det viktig at alle ledere varsler om dette i eigne lag, og at dei frammøtte lokallags- og beitelagslederne informer dette til alle sine medlemmar.

Da møtene skal ha servering ynskjer vi påmelding. Denne sendes som tekstmelding til Pål Kjorstad til 99034406 eller pr. mail til Pål Kjorstad til pkjorstad@outlook.com snarast råd er eller seinast fyrst på dagen dagen før møtet dere meldar dere på.