Dagbladet har nå lagt ut ein artikkel som viser at franske bønder no har demonstrert i Paris. Sjå artikkelen/videoen her. 

I Frankrike fekk vi sjå kor håplaust det var for beitebrukarar midt i fleire ulverevir. Sjølv med til dels oversikteleg landskap, 12 vokterhundar rundt ein flokk på 700 sauer, tilsette gjetarar døgnet rundt og driving inn i nattkve kvar natt mista dei årleg 50-120 dyr.Så der hadde det kanskje passa og teke med desse forståsegpåarane og vist dei at sjølv med intensiv bruk av gjeting og vokterhund går det ikkje an å driva beitebruk saman med ei veksande rovviltstamme.