Oppland Sau og Geit har bidrege i arrangementet ved å laga programmet. Dette kan dere lesa elektronisk frå i dag ved å klikka her. Programmet er nå gått i trykken hos Bekkevolds Lyskopi på Gjøvik.

Oppland Sau og Geit ønskjer arrangør, administrasjon i NSG, Gjeterhundrådet, deltakere og publikum all lykke i NM og håper på minnerike dagar i Ringebu/Fåvang.