Resultater:

Junior - klipping

Mellom - klipping

Senior - klipping

NM - klipping

Åpen Internasjonal - klipping

NM og internasjonal - ullhåndtering

Speed-klipping fredag kveld.

Her er de 4 beste i NM i saueklipping 2016. Speaker under NM, Bjørnar Bakken, interjuer dem. På bildet ser vi på pallen: 1. Åsmund Kringeland, 2. Inge Morten Tronstad, 3. Kjetil Torland og 4. Simen Halsa Bakken, utenom pallen.

Presseomtaler:

GD

Dølen - Dølen/bilder

Nationen

NRK

Facebook - Fatland - NRK - video

Generellt: Teltet og arrangementet foregår i Ringebu sentrum i Midt-Gudbrandsdalen, se detaljkart. Teltet står ved + - tegnet. Overnatting for skjer anten på Spidsbergseter, Frya Leir eller på Hundorp Dale-Gudbrands gard. Det er satt opp buss som går fra Spidsbergseter kl. 06.45 lørdag morgen, husk å be om tidlig frokost! Bussen vil  kjøre innom Frya Leir på tur ned til Ringebu. Fra Ringebu går bussen presis kl. 00:30 lørdagsnatta.

Nyheter fra siste uka før arrangementet:

08/10: Den store dagen startet kl. 06.00. Alle forbredelser var gjort etter beste evne og det meste fungerte. Arrangementet vart etter endt dag karaterisert som svært godt og vellykka. Arrangementsteltet var stappa med folk det meste av dagen, sola skein, dei fleste deltagerne møtte opp, og der det var hol kom nye til å fyllte heata. Fra arrangøren si side vil vi peika på eit hendeleg uhell ved at strømmen vart borte ca. eit kvarter grunna for høg belasting ved oppstart av ei slipemaskin, og at vi fann mangler ved sekretariat-systemet som mangla resultatservice og system for trekking av heata, både innledende og ikkje minst semifinaler/finaler, som vi meinte var i boks. I tillegg mangla vi skriver. Takk til Ida Bakken og Hege Trosvik som ble satt til reservesekretariat og fikk full kontroll etterkvart. Rapport og rekneskap vert gjort snarast råd er da fakturaene er kommet. Vi er trygge på at dette gjekk bra økonomisk også, og satser på at lokallaga får ein slant og at heile mannskapsgjengen kanskje får ein "skælkefest".

07/10: Sluttføring av innreiing i teltet, rigging av lyd/lys, sekretariat, sponsorstands, stoler, bord, eget lunch-område for mannskap/deltagere/dommere. Dommerkurs hos Siri og Stein Myhrsveen inkludert middag, møte i klippeforeningen, oppmøte med hjelpemannskap rundt all flyten av sau inkludert hovudkomitèen og alle områdesjefer. Dagen vart avslutta med kjempeshow i teltet hos Annie med fårikål og speedklipping. Trakk deltagerrekkefølge og heat til innledende runder.

06/10: Sluttføring scene m/binger og grinder bak, sluttføring forklipping av sau, ordning med bankterminaler og premier.

05/10: Rigging av scene har fortsatt og pr. i kveld er den nesten ferdig. Forklipping av sau har startet i dag og vil fullføres i morgen. Sau til ullhåndtering er besiktiga og funnet i orden. Programmet er henta fra trykkeriet. Siste komitèmøte avholdt i kveld med NM-komitèen. Vi håper og mener at det meste nå er gjennomgått. Vi ber om at oppsatt mannskap MÅ møte opp eller skaffe stedfortredere. Vi presiserer også at alt av mannskap blir oppfordra til å være med på dugnad søndag for rydding rundt om og ikke minst rydding/stripping av alt inne i teltet.

04/10: Pressekonferanse med NM-komitèen og Fårikålfestivalen i Ringebu, GD og Dølen møte. Rigging av scene startet i ettermiddag.

03/10: Programmet er i dag levert til trykking, 750 eksemplarer er bestilt. Teltet er satt opp. Noen etternølere er booket inn på Spidsbergseter og Dale-Gudbrands Gard. Avtalt ymse med banken. Siste sponsor inn: Ringebu Bondelag. Rigging av scene og møte med presse står for tur i morgen. 

Tidsplan og forberedelse til arranagement:

Lørdag 08/10 kl. 08.00 Konkurransen starter. Sau ankommer kl. 07.00. Deltagere bes komme senest kl. 07.30 eller minst 1 time før de er oppført i programmet. Tidsramme se her.  Mannskap og arbeidsplan servering.

Fredag 07/10 kl. 21.00: Speedklipping, 20 deltagere i teltet til Annie. 

Fredag 07/10 kl. 17.00: Sammen med dommerne møter mannskapet på scena, bak scena til forberedende møte i NM teltet i Ringebu sentrum fredag 7/10 kl 17.00. Her blir man kjent med oppgava man får under arrangementet lørdag. Innkalla mannskap:

Anne Kari Veikleenget
Anne Kate Isumhaugen
Barbro Braastad
Bjørnar Bakken
Camilla Segelstad
Erik Kvernes
Erling Skurdal
Frode Fjellstad
Geir Amrud
Hans Hjelstuen
Henning Vedvik Gutu
Ida Halsa Bakken
Jan Erik Brenden
Jan Frode Løkken
Knut Evensen
Lars Dalbakk
Lars Rudi
Mari Holen Berge
Mette Sylte Amrud
Nathalie Thivot
Ola Kjorstad
Ola M  Sylte
Ola Rudi
Ole Johan Kolseth
Ole Johnny Myhrsveen
Per Arne Brenden
Per Erik Holmen
Pål Borgen
Pål Kjorstad
Sigurd Krekke
Stein Myhrsveen
Terje Gunstad
Terje Rotås
Tor Romsås
Øyvind Krogsveen
Øyvind Myhrsveen

Fredag 07/10: Dommere møter i teltet i Ringebu kl. 12.00. Felles avreise til Siri og Syein Myhrsveen for dommersamling/kurs. Middag. Alle møter i teltet kl. 17.00. I tillegg møter deler av komitèen, sekretariat fr Rogaland og lyd/lys ansvarlig. Sponsorer bes også komme fredag for å forberde sine stands.

Torsdag 06/10: Forklipping av sau 

Onsdag 05/10: Siste komitèmøte før arrangementet i teltet kl. 19.00

Onsdag 05/10: Scene/arbeid i teltet fortsetter. Forklipping av sau starter 

Tirsdag 04/10: Rigging av scene: Dugnad tirsdag 4. Okt kl. 16.00 eller så snart mannskapet får tid den ettermiddagen. Ta med hammer og annet relatert håndverktøy. Knut Evensen sørger for at plastrister kommer på plass og Ole Johan Bjørge sørger for at grinder kommer på plass. For spørsmål eller anna ta kontakt med Per Arne Kleven på tlf 90622587. Innkalla mannskap: 

Bjørnar Bakken
Helge Roar Husom
Jan Erik Brenden
Kjell Erik Brandstadmoen
Knut Bakkom
Kyrre Formo
Ole Johan Bjørge
Per Arne Kleven
Per Nyhus
Sindre Myhrsveen
Svein Arne Søreng
Vegard Vestad

 

Mandag 03/10: Teltet kommer med trailer fra Trondhjem, mannskap til oppsett av telt bes møte i Ringebu ca. kl. 11.00. Innkalla mannskap:

Anders Opsahl
Bjørnar Bakken
Edvard Hamilton
Jens Ove Isumhaugen
Kjetil Nyhus
Krestian Scheie
Lars Erik Solbakken
Lars Ole Auglestad
Per Arne Kleven
Per Nyhus
Per Wassrud
Sindre Myhrsveen
Øystein Rudi

Tidsskjema og påmeldinger i ulike klasser, meld fra til arrangør hvis dere finn feil. Vi presiserer at dette er den offisielle lista over deltagere og at tidskjema er så nær vi kan komme. Tidsskjema kan sprekke, men det vil ikke starte noen klasser eller andre annonserte innslag før oppsett program. For spørsmål ta kontakt med Pål Kjorstad på 99034406.

If you have any questions call Pål Kjorstad on +47 99034406   

Oppdatert mannskapsliste.

Info om arrangementet

Info til deltagere


Hovedkomitè

Navn Funksjon Mail Tlf
Øyvind Myhrsveen Leder oyvind.myhrsveen@gmail.com 41510320
Pål Kjorstad Nestleder/økonomi/hjemmeside pkjorstad@outlook.com 99034406
Jan Erik Brenden Innkvartering/områdesjef jan-bren@online.no 91171680
Per Nyhus Teknisk delegert pevig@online.no 45606992
Anne Kari Veikleenget PR/sponsor/servering anne_kari_v@hotmail.com 41690770
Bjørnar Bakken Arrangementsguro utistugu@online.no 90565187
Knut Evensen Sekretær knut@fjossystemer.no 90575919

Møtereferater: 19/09 201627/08 2015 - 07/09 2015 - 09/11 2015 - 11/01 2016  - 11/02 2016 - 11/03 2016 - 13/04 2016 - 01/06 2016 -  

 


Arrangementet er sponsa av eller gitt arrangørstøtte fra:

 

 
                            

Fullstendig liste over sponsorer, støttespillere og samarbeidsparter

Fåvang Sau og Geit
Ringebu Sau og Geit
Sør-Fron Sau og Geit
Nord-Fron Sau og Geit
Oppland Sau og Geit
Regionrådet Midt-Gudbrandsdal
Fårikålfestivalen i Ringebu
Ringebu kommune
Sør-Fron kommune
Nord-Fron kommune
Norsk Sau og Geit
Annis Pølsemakeri
Furuseth AS
Nortura
Norilia
Ravndahl Klyppeservice
Felleskjøpet
Heiniger
Fjøssystemer
Norgesfôr AS
Norgesfôr Vinstra
Strand Unikorn
Tine
Fåvang Sag
Sparebank 1 Gudbrandsdal
Knarrhult v/Ole Johan Bjørge
Fron Traktorservice
Stenumgård Bygg
Ringebu-Fåvang Innkjøpslag
OS ID
Telespor
Findmysheep
Fatland
Vestkjølen Sausankingslag, S-Fron
Brekkom Fellesdrift
Vekkom Utmarkslag
Brekkom Utmarkslag
Nordre Stranden Utmarkslag
Sør-Fron Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Naturgjødsel
Venabygd Grunneierlag
Akselsens Agentur AS
Nord-Fron Bondelag
Fåvang Bondelag
Vestsida Beitelag, Fåvang
Ringebu - Fåvang Bonde- og Småbrukarlag
Fåvang Gjeterlag
Vekkum Saugjeterlag
Ramshytta Gjetarlag
Fåvang Elektro
John Klevahaugen AS
DNB
Ringebu Bondelag
Borgedal Bygg