Link til NM - Fosen her.

Under NM i bruk av gjetarhund kom Mali Tungen med Noah og Jan Briskeby med Torres til finale, der Jan Briskeby med Torres kom på pallen med ein 3. plass!

Under NM i saueklipping kom følgande til finaler:

Kjetil Rønn, mellom-finale fekk 4. plass

Bård Nordrum, senior-finale fekk 2. plass

I sjølve NM-finala til opplendingane 2 pallplassar:

Sindre Myhrsveen, NM-finale fekk 2. plass

Lars Sønstevoldhaugen, NM-finale fell 3. plass

Dette visar at saueklipparane frå Midt-Gudbrandsdalen og særleg da Fåvang markerte seg skikkeleg og viser at saueklipper-rekrutteringa er god i dette området. Vi rettar i dette høvet også ein stor takk til Bjørnar Bakken og Per Nyhus, som viktige aktørar i rekrutteringsarbeidet!