Ny leiar i Oppland Sau og Geit, Knut Evensen, til venstre på bildet på årsmøtet på Storefjell sammen med utsendingar frå beste lokallaget i Oppland, Fåvang Sau og Geit, Per Arne Brenden og Johnny Høyesveen, foto Pål Kjorstad

Av andre valg i helga vart desse nye:

Styret i OSG:

Nye styremedlemmer: Eirk Kolbjørnshus, Slidre og Jonny Mathisen, Nord-Fron

Ring 41:

Ny leiar: Peder Leirdal

Nye styremedlemmer: Ola Hareland og Helge Nordlien

Ola Hareland er ny rep. i fylkesstyret frå Ring 41