Det er planlagt at Ken (bildet) og leder skal kursa seg litt for å klara dette arbeidet betre. Ellers vil vi ønskja alle medlemmene våre ei fredfull jul og eit godt nytt småfeår.

Vi vil koma med ny oppdatert informasjon på sida etterkvart. Skal helsa frå NSG og oppfordra alle som er misfornøgde med årets erstatningsoppgjør vedrørande rovviltskader om å anke saka.