Her er dei nye reglane, endringane er markert med raud tekst.