Etter innspill fra Oppland Sau og Geit i godt samarbeid med bla OGL ble disse valgt inn:

 • Utmarksrådet:
  • Pål Skoe Kjorstad, leder
 • Gjeterhundrådet:
  • Torkjell Solbakken
 • Fagrådet for geit:
  • Gro Arneng
  • Ken Lunn
 • Avlsrådet for sau:
  • Peder Leirdal
 • Tema Ung i NSG:
  • Even Sjurrud (oppnevnt tidligere)

 

Vi gratulerer alle sammen med sine verv, og ønsker lykke til.