GD - artikkelen finn dere her og lesarinnlegget finn dere her. 10/1 kom lesarinnlegget på trykk, i tillegg til at Oppland Bonde- og Småbrukaralag v/Terje Holen òg var ute med eit lesarinnlegg.