Referat frå Nordsinni Menighetshus i Nordre Land.

Referat frå Vertshuset Sinclair i Nord-Fron. 

Presentasjonen på møtene.

Oppland Sau og Geit har sendt ut infoskriv i posten på nyåret, og har opplevd at fleire, særleg i Midt-Gudbrandsdalen, ikkje har fått dette. Mange medlemmar har ikkje gateadresse registrert i medlemsopplysningane i NSG. Dette må rettast opp. Vi ber om at lokallag og eller personar som les dette varslar lokallaget sitt om dette. Dette var opplyst på ledermøta.

Nå står snart årsmeldinga for døra, og da er det viktig at denne kjem fram da vi kostar porto på ho.