Vi har dette antallet i dei ulike klassane:

Klipping:

Junior: 10

Mellom: 8

Senior: 12

NM: 11

Åpen internasjonal: 27

Ullhåndtering:

NM: 2

Åpen internasjonal: 10

Full namneliste finn dere her, og vi ber om at dei som finn feil eller mangler ved lista informerer om denne feilen ved å kontakta NM v/Pål Kjorstad på tlf. 99034406 eller pr. mail på pkjorstad@outlook.com