Lista over dei som fekk tildelt bjøller finn du her. Brev m/informasjon er sendt til dei heldige. i dette brevet er det henvist til ei leiekontrakt som ligg her.

Det vart sjølvsagt ikkje råd å innfri alle søknadane, men vi vonar at mange likevel vart glade for at vi spreidde bjøllene såpass mykje som vi gjorde.

  Prosjektsmåla er desse:

  • Eigenreklame for radiobjølla, for brukarar, styresmakter.
  • Utprøving av lammeenheten.
  • Rovdyrrelaterte, dokumentasjon, forebyggande - rovdyrart
  • Produksjonsrelaterte, beite/områdevalg, valg av dyr.
  • Tilsyn/ekstraordinert tilsyn.