Søkerlista finn dere her.

Nytt: Her er lista over tildelinga for 2012. Dette vart bestemt hos FM i Oppland 16/2.

Eg gjer merksam på at

1. Nokre av søkarane på lista er brukarar i fjor som ikkje har søkt enda, men dei har fått purring pr. mail.

2. Dersom du har søkt og ikkje finn namnet ditt på lista så send mail til pkjorstad@ventelo.net

Sjå elles artikkelen Radiobjøller 2012.