TAKK FOR AT DU RAPPORTERTE!!

Merk!!! Denne sida skal koma opp når du har sendt inn og rapporteringskjemaet SKAL da vera tomt!!!

Dersom skjemaet ikkje er tomt så blinkar det i feltet/felta som er feil eller ikkje fylt ut. Fyll inn og send på ny!

Dersom du rapporterte feil kan du sende skjemaet på nytt eller kontakt Pål for spørsmål/info.

Oppland Sau og Geit 2017

Rapporteringsskjema elektronisk sporing av sauer på utmarksbeite

Antall søyer på utmarksbeite 2017:

Antall lam på utmarksbeite 2017:

Telespor radiobjeller brukt 2017

Find My Sheep


Totalt antall tilfeller av rovdyrskader, uhell/ulykker og sykdom oppdaget pga elektronisk overvåking i beitesesongen 2017

Vurdering av nytteverdi: Skala 1 - 5 (5=best)

Beitesesongen 2018.

Her kan du søke om og eller bekrefte hva og hvor mange du vil leie neste år.

Fortsetter du som før trykker du ja og bekrefter tallet i riktig rubrikk under. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil forsette med det, så trykker du ja og fører inn tallet 10 under telespor-radiobjøller og tallet 0 under findmysheep.

Trykker du nei må du sende enhetene tilbake til Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad, Moarusta 13, 2647 Sør-Fron.

Trykker du nei kan du også endre på hva for enheter og eller antall enheter du vil ha, husk at du rett til å få minst det antallet du hadde. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil ha 10 findmysheep i stedet, så trykker du nei og fører inn tallet 0 under telespor-radiobjøller og tallet 10 under findmysheep.

Er du ny søker så trykker du nei og fører inn antallet i riktig rubrikk under.

VIKTIG: Alle felt merket med  * må være utfylt!