Litt forsinka legg vi nå ut dette skjemaet. Vi har gjort det enkelt som råd er for å sleppe at folk misforstår. Dersom nokon lurar på kvifor det er nødvendig med ei slik rapportering, så er det hovedsaklig på grunn av dette:

1. Vi må vita kor mange enheter som virka i 2019 og på bakgrunn av det veit vi kor mange vi må erstatta

2. Vi må vita kor mange som vil leiga og kva type dei vil ha i 2020, for å vita kor mange vi kan basere oss på å kjøpa inn tilsaman i 2020

3. Mange ønskjer å vera med vidare, nokre få sluttar mest grunna at dei sluttar med beitedyr. I tillegg vil ein del etterkvart ha relativt mange enheter, og desse må vi nå prøve å tilfredsstilla

4. FM og myndigheter får på dette viset vita om utstyret held mål, dei får vita at FKT-forskrifta bør innehalda minst det den gjer pr. i dag om dette temaet og dei får også vita at markedet for slikt er stort

 

Merk!!! Denne sida skal koma opp når du har sendt inn og rapporteringskjemaet SKAL da vera tomt!!!

Dersom skjemaet ikkje er tomt så blinkar det i feltet/felta som er feil eller ikkje fylt ut. Fyll inn og send på ny!

Dersom du rapporterte feil kan du redigere skjemaet på nytt eller kontakt Pål for spørsmål/info.

Oppland Sau og Geit 2019

Rapporteringsskjema 2019 og søknadskjema 2020

Antall enheter av dei ulike slaga leigd/brukt 2019:

Enheter som har ikke har fungert sesongen 2019 av ulike slag:

Antall mistet enheter av ulike slag

Totalt antall tilfeller av rovdyrskader, uhell/ulykker og sykdom oppdaget pga elektronisk overvåking i beitesesongen 2019

Beitesesongen 2020.

Her kan du søke om og eller bekrefte hva og hvor mange du vil leie neste år.

Fortsetter du som før trykker du ja og bekrefter tallet i riktig rubrikk under. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil forsette med det, så trykker du ja og fører inn tallet 10 under telespor-radiobjøller og tallet 0 under findmysheep.

Trykker du nei må du sende enhetene tilbake til Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad, Moarusta 13, 2647 Sør-Fron.

Trykker du nei kan du også endre på hva for enheter og eller antall enheter du vil ha, husk at du har rett til å få minst det antallet du hadde. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil ha 10 findmysheep i stedet, så trykker du nei og fører inn tallet 0 under telespor-radiobjøller og tallet 10 under findmysheep.

Er du ny søker så trykker du nei og fører inn antallet i riktig rubrikk under.

VIKTIG: Alle felt merket med  * må være utfylt!