Litt om praktisk handtering av utstyret og lagring for vinteren:

1. Radiobjøller/Lammenoder/Poi-enheter: Ta ut alle batterier, skru i att batterilokket og lagre enhetene på ein tørr frostfri stad.

2. Findmysheep: Sett enheten på ladebrettet og slå den av. Lad den gjerne oppatt i same slengen.

3. Salsteinsavleser: Monter av og ta kassa med elektronikk, batteriet og leserplate heim. Denne skal sendast til Biocontrol helst før jul, slik at vi slepp stresset til vårs.

Sjå ellers på rapportskjemaet mht neste sesong.