Vi legg nå ut dette skjemaet. Vi har gjort det så enkelt som råd er for å sleppe at folk misforstår. Dersom nokon lurar på kvifor det er nødvendig med ei slik rapportering, så er det hovedsaklig på grunn av dette:

 

1. Vi må vita kor mange enheter som virka i 2020 og på bakgrunn av det veit vi kor mange vi må erstatta

2. Vi må vita kor mange som vil leiga og kva type dei vil ha i 2021, for å vita kor mange vi kan basere oss på å kjøpa inn tilsaman i 2020/21

3. Mange ønskjer å vera med vidare, nokre få sluttar mest grunna at dei sluttar med beitedyr. I tillegg vil ein del etterkvart ha relativt mange enheter, og desse må vi nå prøve å tilfredsstilla

4. FM og myndigheter får på dette viset vita om utstyret held mål, dei får vita at FKT-forskrifta bør innehalda minst det den gjer pr. i dag om dette temaet og dei får også vita at markedet for slikt er stort

 

 

 

Dersom det blinker i felt på skjemaet så rett opp, fyll inn og send på ny!

Dersom du rapporterte feil kan du redigere skjemaet på nytt eller kontakt Pål for spørsmål/info.

Dersom alle felt blir tomme etter at du har sendt inn, så har du rapportert riktig

Rapporteringsfrist er 1/12 2020 og søknadsfrist er 15/2 2021

Oppland Sau og Geit 2020

Rapporteringsskjema 2020 og søknadskjema 2021

Antall enheter av Telespor du har leigd/brukt 2020:

Antall enheter av findmy du har leigd/brukt i 2020

Antall andre enheter du har leigd/brukt i 2020

Enheter som har ikke har fungert sesongen 2020

Antall mistet og innleverte enheter av ulike slag i 2020

Totalt antall tilfeller av rovdyrskader, uhell/ulykker og sykdom oppdaget pga elektronisk overvåking i beitesesongen 2020

Beitesesongen 2021

Her kan du søke om og eller bekrefte hva og hvor mange du vil leie neste år.

Fortsetter du som før trykker du ja og bekrefter tallet i riktig rubrikk under. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil forsette med det, så trykker du ja og fører inn tallet 10 under telespor-radiobjøller og tallet 0 under findmysheep.

Trykker du nei må du sende enhetene tilbake til Oppland Sau og Geit v/Pål Kjorstad, Moarusta 13, 2647 Sør-Fron.

Trykker du nei kan du også endre på hva for enheter og eller antall enheter du vil ha, husk at du har rett til å få minst det antallet du hadde. Hadde du f.eks. 10 enheter Telespor og vil ha 10 findmysheep i stedet, så trykker du nei og fører inn tallet 0 under telespor-radiobjøller og tallet 10 under findmysheep.

Er du ny søker så trykker du nei og fører inn antallet i riktig rubrikk under.

VIKTIG: Alle felt merket med  * må være utfylt! Bruk tallet 0 der du ikke skal fylle inn tall!