Takk for mange gode ord og nyttig informasjon. Stor takk til Erica Fjæran for eit detaljert og godt referat.

Referatet finn døkk her.