Men sekretariatet hos Fylkesmannen fungerer som tidligere, og vi inviterer med dette til regionmøter mellom kommuner, beitelag, lokale rovviltkontakter, Mattilsynet, prosjektledere og Fylkesmannen. Hensikten er som tidligere dialog og erfaringsutveksling etter beitesesongen 2016 og planer framover når det gjelder utfordringer og løsninger med beitedyr og beitebruk i utmarka i 2017. Fullstendig agenda for møtet er ikke helt avklart, og det vil komme en invitasjon i slutten av neste uke. Derfor er dette en foreløpig orientering om tid og sted for regionmøtene i 2017. 

Møtene arrangeres slik:

 

1. Torsdag 9. februar kl. 11.00 – 14.00. Bruflat menighetshus, Etnedal  

Møte for Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land og Søndre Land

 

2. Fredag 10. februar kl. 10.00 – 13.00. Honne Hotell og Konferansesenter, Biri 

Møte for Lillehammer, Øyer, Gausdal, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran, Lunner og Jevnaker

 

3. Torsdag 16. februar kl.11.00 -14.00. Kommunestyresalen Nord-Fron kommune 

Møte for Ringebu, Sør- Fron, Nord-Fron, Lesja, Dovre, Skjåk, Lom, Vågå, Sel

Kilde: Sidsel Røhnebæk
Seniorrådgiver, Landbruksavdelingen
Fylkesmannen i Oppland