Foredrag av leiar m/informasjon om beitedyr og rovvilt i Oppland 2010, informasjon om radiobjølleprosjektet og iformasjon om saker, årsmøte og valg

Foredrag av Sidsel Røhnebæk om beitedyr og rovvilt i Oppland 2010 og FKT-midlar i Oppland 2010.

Foredrag av Marthe Lang-Ree om beiteprosjektet i Oppland 2010

Referat frå møta på Sødorp Gjetgivergård Vinstra, Quality Hotell Fagernes og Aas Kommunelokale Bøverbru kjem her.

Link til beiteprosjektet i Oppland...