Det var som venta ikkje noko nytt og ikkje noko praktisk eller konstruktivt i svarbrevet. I følge brevet er alt ok og vel i rovviltforvaltninga. Kva med den tosidige målsetjinga Sundtoft? Har du tenkt på denne???

Her er brevet som høgare utdanna personar enn redaktøren kallar eit svadabrev.