Det var hos Gunhild Landgraff og Oddvar Nereng i Hasligrenda i Øvre Snertingdal at det store underet fann stad. Ekspertar har aldri hørt om makan i følgje artikkel på NRK.

Til høgre ser vi bonden sjølv Oddvar Nereng.