Sjå heimesida til arrangementet her.

Resultatliste finala

Sjå her kva NSG skreiv om arrangementet.

Oppland Sau og Geit gratulerer utsendingane våre med dei svært gode resultata!!