Elles har beitenæringa med initiativ frå OSG skrive 2 brev til nemnda i seinare tid m/krav om utviding av skadefellingskvota på bjørn og i forhold til korleis det nye rovviltforliket skal virka i Oppland.

Bjørnen fortset å herja i beiteområda i Oppland, og fellingsløyver gjeld enda i Ringebu/Øyer, medan Gausdal har fått nytt fellingsløyve att nå etter at beitelaget i Bødalen nok ein gong har fått eit angrep. Også denne gongen vart det oppdaga ved at ei med radiobjølle vart teke.

Brev m/krav til nemnda om å utvida skadefellingskvota på bjørn frå 4 til 8 dyr.

Brev til rovviltforvaltninga i Oppland angåande det nye rovviltforliket.