No har Ivar Odnes på vegne av nemndslederne sendt purring i følgje GD.