Hans Petter Vaberg har teke desse bileta av sau, fjell og eminent gjetar i Russdalen Beitelag. Vi håper at desse bileta vil minna mange om ein god beitesommar og Oppland Sau og Geit ønskjer alle som ein lykke til med sankinga i haust!!