Satsing på fjellandbruket - utlysning av Opplands egne tilskuddsmidler
 
I jordbruksoppgjøret 2013 ble det avsatt kr 4 mill. til ei satsing for å styrke verdiskapinga i fjellandbruket i Oppland, Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag. Av disse midlene er det avsatt 750.000 kr til prosjekter som kan søkes på i Oppland.
 
Les hele utlysinga her.
 
Merk at søknadsfristen er 1. juni. Søknad sendes Fylkesmannen i Oppland, Landbruksavdelingen, postboks 987, 2626 Lillehammer
eller:
 
Med vennlig hilsen
Torgeir Onsrud
senioringeniør, Landbruksavdelingen
Fylkesmannen i Oppland
Tlf: 61 26 61 46 – Kontorsted Gjøvik: 48267809
Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer
Epost: fmopton@fylkesmannen.no
Internett: www.fylkesmannen.no/oppland