Eit enklare og billigare verktøy for KSL i besetningen finn ikkje. I tillegg er dokumentasjon gjennom sauekontrollen kjent som ein god dokumentasjon i erstatningssaker, og det er òg ymta frampå om at t.d. produksjonstilskot i framtida kan verta avhengig av eit medlemskap.

Les informasjonen her.