Årsmøtet og seminar vert som før bestemt arrangert saman med Hedmark Sau og Geit på Spitsbergseter. Sjå referatet her.

Legg merke til at vi enda manglar nokre medlemmar for å nå målet om 1200 stk for 2012, så stå på. Ein ny medlem pr. lokallag vil vera nok!