Even har fått inn 201421169 Eventyr av rase 16 - gmlnorsk spæl. Eigentleg er det faren Jon Sjurrud som står som besetningseigar. Oppland Sau og Geit gratulerer familien med den fine veren.

PS:  Bilete over er berre eit døme på korleis ein sau av denne rasa kan sjå ut. Vi får venta på seminkatalogen for å sjå staskaren.