Referat frå turen Akershus hadde i fjor og praktisk gjennomføring m/program på turen finn dere ved å klikka på linkane under:

Referat

Gjennomføring/program

Link til nettside m/bileter frå showet.

Så får vi sjå om dette er såpass interessant at fleire melder seg på. I Oppland er det foreløbig 4 på lista.

For interesserte ber vi dere ta kontakt med styret i Hedmark Sau og Geit eller Oppland Sau og Geit.

Det kjem meire stoff om turen etterkvart. Eg legg òg til at medlemmar kan ta med familien sin, og at "Sau og Geit" - interesserte over heile landet kan melda seg på.

Påmeldingsliste kjem etterkvart som folk meldar seg interessert. Meire detaljar og frist for bindande påmelding kjem etterkvart.

Meld dere på eller ta kontakt med Øystein Sørby på mail: oystein.sorby@hotmail.com eller 911 76 822 Pål Kjorstad på mail: pkjorstad@ventelo.net. eller tlf 990 34 406.