Her er kodene:

  • 0 lam = rødt slips
  • 1 lam = blått slips
  • 2 lam = gult slips, evt ingen farge
  • 3 lam = grønt slips

Lykke til med både bjeller og slips, og ikke minst god beitesesong.