Vi har pr. dags dato 192 som gjerne vil fortsetja eller begynna og leiga radiobjøller eller dei nye findmysheep-enhetene frå oss. Ut frå dei kraftige signala dette har gjeve oss, har vi valgt å søkja om eit større beløp enn vi i utgangspunktet hadde tenkt. Dette for at alle søkjarar kan få leigd ei viss mengde. Søknadsfristen er for lengs passert, men for å kontrollera at dei som har søkt er kome med, legg vi ut lista over dei som står på skjemaet. Er det nokon som har søkt og ikkje finn namnet sitt på lista, så meld frå til Pål Kjorstad snarast. Vi ventar med tildelingsmøtet til litt uti mars. Brukarar og nye søkjarar finn dere her,