Sommerhilsen fra Oppland Sau og Geit

 

Omsider kan vi skrive sommer, og for en sommer vi fikk når den endelig kom. Jada, tørken er stressende, og det samme er flomtrusselen. Vi lever med vær og vind, vi lever av naturen, og vi må gjøre det best ut ifra de forhold vi får tildelt. Heldigvis ser det ut til at været er i ferd med å normalisere seg, så da er vi mere tilbake til normalen.

Etter en merkelig vår og forsommer med korona ble livet litt annerledes enn vi er vant med. For mange ble økonomi, arbeid og sosialt liv en bekymring i det som til nå har vært mer eller mindre et velferdssamfunn. Vi som matprodusenter, og ikke minst forbrukerne fikk en litt annen oppfatning over norsk landbruk og det med mat og matsikkerhet. Koronaen ga oss et løft og landbruket fikk en opptur. Dessverre ga det ikke stort utslag i markedsutsikten på produkter av småfe, og da spesielt lam som det finnes mye av på lager.

Dette med lager og lam og lam i butikk og har vært et av temaene i NSG denne våren og forsommeren. Styret har satt ned et såkalt markedsråd som skal se nærmere på markedet omkring både lam og kje. Markedsrådet ledes av Marthe Lang-Ree fra Øyer. Representantskapet var samlet til teams møte i slutten av juni, og fremover så blir det hyppigere møter slik at alle skal bidra. Dette er alvorlig for norsk lammekjøttproduksjon og småfenæringen generelt. Overskudd hemmer oss, en næring som produserer kjøtt ut av utmarksbeite og frisk luft. Vi i OSG er med på dette og bidrar fra vårt ståsted som fylkeslag. Gode innspill mottas med takk så bring det videre til oss om dere ha noen gode ideer.

NSG er også i gang med et prosjekt som omhandler klimamåling på sau for å bedre kunne dokumentere, eller rettere sagt fastslå hvor vi er i forhold til det som omhandler klima og utslipp. For mange kan dette virke litt merkelig at vi skal bruke tid og penger på dette, men i forhold til klimakur 2030 så kommer heller ikke vi i sauenæringen utenom. Dette er helt i startfasen, så vi får nok høre mere om lastebilen «Metanmåleren» i tiden fremover.

Rovdyr er også i år på plass. Vi leser om det, hører om det og noen opplever det. Det hjelper lite den enkelte beitebruker om tall og statistikk fra politikere og andre embedtsmenn når man står midt opp i det. Skyggesiden av rovdyrene er engstelse, vonde opplevelser og mye frustrasjon. Slik skal det ikke være. Vi i OSG lover å jobbe med det, og for dere! Gjennom Oppland Radiobjøllelag er vi også denne sommeren med i diverse prosjekter med radiobjeller både på søyer og lam for å kunne dokumentere tap av sau og lam til rovvilt på en bedre måte. Følg også med på rovviltbolken på vår hjemmeside. Denne oppdateres etter hvert som vi motta meldinger om rovdyr og annet aktuelt om teamet.

Av arbeid ellers i OSG så sysler styret med sitt vante arbeid innen avl, gjeterhund, geit og annet arbeid. Vi jobber bla for å få til en opplæring av tillitsvalgte som vi vil tilby alle med verv innen sau og geit. Lokallagene på Hadeland, Lesja og Fåvang skal arrangere klippekurs til høsten, så om dere har aktuelle kandidater så husk å informere. Informasjon om disse kursene ligger ute på NSG sine hjemmesider.

 

Sommerhilsen som du leser nå, er noe nytt fra OSG. Vi håper en dere finner denne som en nyttig og koselig hilsen nå som sauen er til fjells og vi som sauebønder kan ta en etterlengtet hvil etter en hektisk vår. De fleste av våre geitebrukere er på setra med geitene, så vi håper dere koser dere til fjells sammen med geita. Seterdrift er kanskje det beste bildet vi kan gi av norsk landbruk nå på sommeren, så takk for at dere bidrar med den viktige jobben dere gjør.

Vi ønsker alle en riktig god sommer, og husk at en ferie handler om å gjøre noe annet, så kos dere og nyt sommeren. Om det er noe så er vi her!

God sommer!

 

Ola,   Jonny,  Eirik,  Gro,   Frode,   Marte Stine,   Anne,  Pål og Knut