Arnfinn utdyper det slik: 

"Staten har nå lagt fram sitt tilbud, som er et strupetak på de som driv en produksjon på fornybare ressurser. Her tar Staten med den ene handa og gir med den andre. Hadde denne omfordelingen gjort at vi hadde fått et +oppgjør, hadde jeg hatt forståing for det, men det viser røde tall på min kalkulator. Staten ønsker fremdeles å fronte en produksjonsdrivende tilskuddspolitikk i saueholdet. Dette må være feil signal å gi til ei næring som sliter med et marked i ubalanse.

Stortinget la noen klare føringer når de vedtok ny landbruksmelding. I tilbudet som er fremlagt ser jeg mange klare brudd som de vil slite med å få flertall for i Stortinget. Fjerning av innmarkstilskuddet er for meg helt uaktuelt. I Oppland har vi alt for mange flotte kulturlandskap som da vill bli borte. Her må vi tenke på de som kommer etter oss.

Dale har mange ganger snakket om styrkingen av ei utmarksbasert næring. Hvor er den styrkinga i Statens tilbud? Her er det tydelig at Dale´s mange festtaler har vært et skuespill som hadde passet best på Oslo Nye Teater. Han er veldig flink med ord, men en handlingens mann er han ikke. Her er det så mange riper i lakken, at han burde vurdere sin stilling. 

Så til slutt litt til forhandlingsutvalga i faglaga. Min klare anmodning her må være at dere går i forhandlinger sammen og ser hva Staten har å tilby. Blir ikke dette rettet til et +oppgjør, må dere bryte forhandlingene og vi er da klare til aksjonene, noe som skal synes over hele landet."

Slik oppsummeres Statens tilbud frå Nsg sentralt.

Nationen oppsummerar tilbudet slik

Nationen var også på besøk til Marthe Dypdalen i samband med oppgjeret