Her er eit utklipp av artikkelen:

Brevet var ikkje sendt til Oppland Sau og Geit, men sendt til dei 2 faglaga i Oppland. På møte på Lillehammer i dag fekk vi tilgang til brevet og legg det ved her.