I påsken hadde jeg noen dager fri. Så da skrev jeg dette:

Det økende maktmisbruket.

Det er med stor forundring en oppdager at " straffeskalaen" viser seg å være på glid. Sett i fra vanlige menneskers moralbegrep viser det seg , at dette er i ferd med å utvikle seg å bli et politisk redskap istedet. Både når det gjelder svenske Lillhärdal saken og saken mot jegerne i Elverum så ser vi en stor brist i forståelsen både for samer, og landsbygdenes situasjon. Når det blir en konflikt mellom by og land forventer vi at myndighetene klarer å håndtere dette uten at folk føler seg overkjørte og dårlig behandlet. Vargen som rovdyr innebærer store skader for et stort antall mennesker ute på landsbygda. Tidligere var vi vant med at samfunnet beskyttet sine innbyggere. Det ser vi ikke lengre. I stedet oppmuntrer de til en utvikling, som gjør at skadene øker. Dette er naturlig så lenge samfunnet ikke lengre tar beskyttelsen på alvor. Derfor tvinges folk til å ta hand om problemene selv. Det er svært mange som ikke " bare" kan flytte. Disse risikerer dermed å bli utsatte for øket trykk. Og striden trappes opp av rovdyrelskerne ved at motstanderne blir betegnet som utrivelige mennesker, da de ikke bifaller de regler som de og sine organisasjoner og Stortinget / Riksdagen setter opp. Og plutselig har moralen og jussen seilt hver sin veg. Når en varg blir skutt, blir dette av jussens tolkere beskrevet som en grov organisert forbrytelse, og kommer dermed i samme kategori som trafficking, narkotikasmugling og ulike former for mafiaens beskyttervirksomhet. Da kjenner ikke lengre landsbygdens beboere seg igjen. Moralbegrepet og den opplevde virkeligheten, fjernes da fra lovforståelsen. Disse føles ikke lengre som rimelige. Slik de blir håndhevet nå, er ikke dette lengre forenlig med normal rettsforståelse og moral. Det er svært viktig, at folk opplever rettsvesenet som noe en kan stole fullt og helt på. Når nå rettsvesenet tillater seg å fjerne seg fra de allment aksepterte, moralske og juridiske reglene, som f.eks å skape rimelige straffeskalaer, "lage" falske bevis og utøve straff på bristende grunnlag m.m. Da mener jeg at samfunnet er på en svært farlig veg. Dette har vi nå sett både under svenske Lillhärdal saken. Og saken mot de norske Elverums-jegerne. Er det riktig at vi som en skadelidende befolkning, bare skal svelge dette i oss? Skal vi bare godta åklagare som Åsa Shoultz og Istad tydelig bruker sine personlige agendaer for å skremme folk til å la vargen være i fred?

Torkild Skau