Om kvelden kl. 19.00 er det anledning for alle andre og møta. Her vil vi fokusera på ny beitesesong med tankar på rovviltutfordringar og elektronisk overvaking. Arnfinn Beito og Pål Kjorstad er innleiarar. Medlemmer i lokallaga oppfordras til å melda seg på til lokallagsleiaren.