Vedlegg: Eit notat med skjermbilder for å forklara litt meir.
 
OSG har vore i kontakt med Telespor (både Egil og Tron). Det arbeidas med saka. Det er sendt mailer til alle som leiger radiobjøller av oss.
Konklusjon: Til det vert retta opp må dere sjå på besetningskartet for å sjå om dere har alarmar!