Dermed var dette altså det fyrste bidraget den nye regjeringa bidrog med som lønn til meg som jordbrukar. Vi har høyrt om optimismen i jordbruket frå Listhaug. Her er tolkinga mi og det praktiske svaret frå meg:

Dette er fyrste gong i brukartida mi (1984-2015) at lønna mi har gått ned tilskotsmessig!!!

Konklusjon: Høgre, FrP med støttepartia Venstre og KrF vil kvitta seg "vanlege" jordbrukarar. (183,8 da grovfôr og 633 dyr på utmarksbeite er ikkje eit stort nok som "Listhaugbruk").