Den 18/04 2016 var det eit seminar om emnet på Lillehammer. Arnfinn Beito deltok frå Oppland Sau og Geit og vi legg ut fordraga som vart halde:

Følg denne linken så har du heile rekkja med fordrag.