Vi har samla linker her for å få eit innblikk i saka. Ut frå stådstaden til denne nettsida er dette kanskje det mest katastrofale grepet myndighetene våre har gjort, eller forsøkt og gjort får vi håpa, mot utmarskbeitebruken. Og ikkje nok med ulven, kva med andre freda rovviltartar i rovviltsoner? Prinsippet om krav til dokumentert stort nok skadepotensiale, som er eit stort skjønnsmessig spørsmål, er det enklaste for vernarinteresser å leggja fram ved behov. Dette vil velta mykje av og etterkvart heile beitenæringa, det vil sletta ut mykje av det jaktbare viltet, det vil øydelegga levevilkåra og livskvaliteten for oss på bygdene. Kva meiner eigentleg regjeringa vår? Helgesen (miljø) vil fylla beitemarka vår med ulv og Dale (landbruk) vil ha større tilskot for husdyr på utmarksbeite. ... 

Frå aksjonen ved Stortinget 4/1 2017: 

Foto: Pål Kjorstad

01/02: Budstikka frå skogane: Kjære Statsminister!
Vi har kommet hit - et tusentalls mennesker fra hele landet i dag! Fra Agder i sør til Nord-Trøndelag i nord, med en budstikke fra skogene. Vi er sindige mennesker, bosatt på landsbygda, som nå føler oss ført bak lyset av KLD. Dette i etterkant av Stortingets vedtak om et bestandsnivå som ville ført til en kontrollert reduksjon av den norske ulvestammen.
Vennligst ta med Dem vår bønn om at forvaltningen av ulvestammen heretter må styres etter demokratiske prinsipper.
Vi mener det er juridisk handlingsrom etter Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen til å gjennomføre lisensfellingen i tråd med folkeviljen og Stortingets eget vedtak. Vi ber om at våre folkevalgte finner en løsning raskt, slik at tilliten til forvaltningssystemet kan gjenskapes.
Mange takk!

Mandag 30/1 med oppmøte senest kl. 19.00 (helst før!) foran Stortinget.
Info:Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk deler ut fakler til alle ved Stortinget og samler de inn igjen ved avslutninga på Grev Wedels plass

Norsk Sau og Geit har laga plakater som opplendingane kjem med. 

Vi ber om at alle forholder seg rolige i forhold til eventuelle innslag av folk med andre meninger under demonstrasjonen!

Program
kl. 18.00 Bandet DÅM spiller 
kl. 19.00 Velkommen v/Knut Arne Gjems, leder NJFF Hedmark og Erling Aas Eng, Hedmark Bondelag. 
Ståle Støen Hedmark Bonde og Småbrukarlag, Gaute Nøkleholm, NORSKOG, Sissel Rustad, Åmot er med scena som representanter fra initiativtakerne. 
kl. 19.05 Anne Delphin, NORSKOG 
kl. 19.10 Olav Veum, Skogeierforbundet 
kl. 19.15 Terje Aasland, AP nestleder Energi- og Miljøkomiteen 
kl. 19.20 Steinar Reiten, KRF 
kl. 19.25 Hanne Velure, Høyre 
kl. 19.30 Morten Ørsal Johansen, FRP 
kl. 19.35 Trygve S. Vedum, SP 
kl. 19.40 Svein Olav Angard Hovde, sogneprest i Engerdal 
kl.19.45 Fakkeltoget går fra Stortinget til Grev Wedels plass 
kl. 20.00 Representant fra Regjeringen tar imot budstikka fra skogene 
kl. 20.10 Trommer fra skogene avslutter fakkeltoget 

Det deles ut gratis fakler foran Stortinget. 

Trenger du buss? Det er satt opp busser fra Agder i sør til Nord- Trøndelag 
Elektronisk påmelding på facebook arrangementet: Fakkeltog for en demokratisk ulveforvaltning eller send SMS til kontaktpersonen i ditt distrikt 
Os- Alvdal – Elverum: 95757525 
Tynset – Rendalen – Elverum: 41605661 
Åmot: 90627169 
Engerdal/Trysil: 90541455 
Elverum: 90721098 
Ringsaker/Romedal: 47256594 
Åsnes/Våler/Grue:91827532 
Eidskog/Kongsvinger via Skotterud, Bjørkelangen: 99498003 
Galterud-Korsmo: 95066004 
Kongsvinger/Brandval: 916 40 454 
Akershus: 41500030 

Her er det kun påmelding pr telefon: 
Gudbrandsdalen: 48230371 
Andre i Oppland: 99037525 
Hadeland: 99335464 
Buskerud: 99357424/97496527 
Telemark/Vestfold: 95423520/91793065 
Rømskog/Setskog 92015150 
Østfold – Halden/Sarpsborg/Moss: 94133550 
Østfold – Rakkestad/Mysen/Askim/Spydeberg: 91396578 
Nord Trøndelag: 48138675 
Agder: 48207297

OBS!!!   Program inkludert bussruter Oppland, sjå link

Påmelding her med alle busstopp

Oppland skal ha eget regnskap på dette, dersom nokon vil ha direkte hjelp så er kontaktene desse:  Påmelding Gudbrandsdalen: Jonny Mathisen: 482 30 371. Valdres: Arnfinn Beito: 990 37 525.  Land: Hans Erling Ringvold: 958 29 335. Gjøvik/Toten: Bjørn Even Stenberg: 995 51 288 og Hadeland: Sondre Imsgard: 905 69 751. Reisa vil kosta 200,- pr. person, som vert samla inn i bussane.

Siste nytt fra toppen:

28/01: Fleirtal for utvida jakttid på ulv i Stortinget, kjelde VG

28/01: Nordskog ved Arne Rørå med kommentar til Lange og Helgesen, kjelde facebook

27/01: Miljøbyråkratene leiter febrilsk i lover og forskrifter for å hindre at Stortinget får viljen sin, skremmende artikkel i Nationen om dette.

25/01: Nære relasjoner i vernetoppen, les om Lier Hansen og Co i Hamar Arbeiderblad, ellers legger vi merke til hundene til Lier Hansen heiter Erna og Siv....

25/01: Det var ein norsk ulv som ble skutt i Ringsaker i vinter, stikk i strid med at det er berre svensker som vandrer vestover, kjelde Hamar Arbeiderblad

25/01: Følg med på kvar ulvane er frå sofakroken?, kjelde NRK.no/ho

24/01: FN sin mennesrettskonvensjon blir trekkt fram i debatten, kjelde Nationen

23/01: Samanblanding av roller eller korrupsjon? Familiere forhold bestemmer alt i rovviltpolitikken, kjelde Trollheimsporten

23/01: VG skriv det sama som Nationen under, kjelde VG, med heftig debatt sjølvsagt!!

23/01: Merking av 14 ulver kosta kr. 1.000.000,-, kjelde Nationen. Hadde vi brukt den millionen vettugt så kunne vi kanskje fått teke ut heile kvota som var vedteke...........

23/01: Aksjonsgruppa i Gudbrandsdalen med pressekonferanse, kjelde GD

22/01: Stein Lier Hansen og Nina Jensen føler presset....., kjelde Adressavisa

22/01: Møtte nysjerrig ulv i Østmarka, kjelde VG

20/01: Opp til norske politikere til å avgjera ulvestriden, sier kjenner av Bernkonvensjone fra Europarådet. Så lenge ulven ikkje er trua, noko den ikkje er i Norge, så kan Norge ta ut ulv, kjelde Nationen

20/01: Alle ulver er har eit skadepotensiale, kjelde kronikk i Nationen

19/01: Stortinget har ulvedebatten 31/01 kl. 10.00!!!! Fint med aksjon kvelden før

19/01: FRP v/Morten Ørsal Johansen hevder at FRP nå vil gå for å fremme et forslag om lisensjakt i vinter kjelde Nationen

19/01: USS leverer et sterkt juridisk dokument, kilde USS sin hjemmeside

18/01: Helgesen sine 12 "ulvetiltak", kjelde Nationen

18/01: Grue Høyre ved bl.a. ordføreren i Grue vil ikkje drive valgkamp i haust dersom ikkje Helgesen trekkjer seg, kjelde Nationen

17/01: Stortingets ulvepolitikk kan gjennomføres, kjelde Lahnstein, Norges Skogeierforbund i VG

17/01: Trysilordfører forventer at Stortinget MÅ gripe inn, kjelde Nationen

17/01: Lav terskel for å skyte ulv varsler Helgesen, kjelde GD

17/01: Helgesen forsvarte ulvevedtaket, kjelde VG

17/01: "Hedmarkinger" er kamuflerte opplendinger.... ulvemotstandere frå Oppland på Stortinget, kjelde NRK.no

17/01: Skyt ulvene nå! var parolen da Opplands-bussen kom til Stortinget i dag:

14/01: Interessant artikkel i Dagbladet, som vel viser kva det heile går ut på i forhold til lovgrunnlaget, og så er det å bruke politikken også da.

14/01: Ulvene har ein kombinasjon av radiobjølle og findmysheep på seg, men er som radiobjølla avhengig av dekning for å sende posisjonen, kjelde Nationen

14/01: Som vi veit trugar ulven sjølv mange andre artar, kjelde Nationen

14/01: Dale stiller seg bak Helgesen, det var den landbruksminosteren, kjelde Nationen

13/01: Lederartikkel i Dagbladet tek 5 "storheter" si meining inn i saka.

13/01: Alfahannen i Slettås-reviret og ein stor hannulv på 38 kg i same flokken vart merka i dag, kjelde VG

13/01: Helgesen har nok ikkje gjeve opp riktig enda og skriv kronikk på regjeringen.no

13/01: Tause FRP-statsrådar!!, kjelde Nationen

13/01: For dei som meinte at alt var berre bra i Sverige, kjelde Dala Demokraten

12/01: Har vi for mykje ulv så bryt vi Bernkonvensjonen, kjelde Klev i Laagendalsposten

12/01: Skogeierforbundet i møte m/Helgesen, kilde Nationen

12/01: Direktør Stein Lier-Hansen beklager overfor Halvor Sveen og seerne at han mistet besinnelsen under den opphetede ulvedebatten på Debatten på NRK i forrige uke, skriver Østlendingen. I debatten sa Lier Hansen dette til Halvor Sveen: – Jeg er ikke fanatiker som deg og er heller ikke tatt for tjuvjakt.

12/01: Ingen ulv ble merket i dag, kjelde Nationen og VG

12/01: Grue-ordfører vil flytta ulveforvaltninga til Grue, kjelde Nationen

12/01: Beitenæringa i Hedmark med Martin Mostue & Co søker om 4 nye ulver på kvota i vinter etter at kvota vart fylt, kjelde Nationen

12/01: Juridisk utredning i expressfart!
Avisa Nationen har i dag 12.01.2016 en sak om behandlingstiden av ulvesaken i Justisdepartementets lovavdelingen. De har gått gjennom alle avgjørelser i Lovavdelingen siste år og funnet ut følgende om saksbehandlingstid:
Av 40 saker behandlet siste år er behandlingstiden følgende:
- 6 saker tok over ett år å behandle
- 4 saker tok 6-12 mnd.
- 7 saker tok 3-6 mnd
- 13 saker tok mellom 1 og 3 mnd
- 5 saker tok mellom 3 og 4 uker
- 4 saker tok mellom 1 og 2 uker
- 1 sak tok 6 dager (Ulvesaken!)
I kun en av de 40 sakene som er behandlet siste år har Lovavdelingen understreket at de ikke har noen egen kunnskap om de faktiske forholdene vurderingen skal bygge på. Gjett hvilken sak?

11/01: Solberg ber Gundersen & Co vera stille ei stund, kjelde Nationen

11/01: Ulvesaka ei god oppskrift på å få mange sinte, kjelde Nationen

11/01: Partiene som var med på ulveforliket fekk ingen hint om vedtaket frå regjeringa, kjelde nrk.no/ho

11/01: Erna fekk mange spørsmål i Stortinget, kjelde VG 

10/01: Debatt om bønder er vanlege folk, kjelde Nationen

10/01: Helgesen vil "redegjøre" om ulvesaka for Stortinget, kjelde Nationen

10/01: Kven vinn valget? Ulven eller regjeringa?,kronikk, kjelde Nationen

10/01: Nekter å la ulvemerkere lande på eigedommen hans, kjelde Nationen

10/01: Merking av ulv er dyreforsøk som politisk spill, kjelde Nationen

10/01: USS og Norges Skogeierforbund referer fra møtet med departementet, kjelde nettsida til USS

09/01: Leiinga i rovviltnemda i Oppland trekker seg frå verva sine, kjelde GD

09/01: Ulvejakta vil ende i retten, kilde Nationen

09/01: Starter merking av ulvene denne uken, kilde Nationen

09/01: Grunneiere vil hindre Helgesens plan, kilde VG

08/01: Høyre enoge om ulveforliket, kjelde NRK.no/ho

08/01: Ikke rom for mellomløsninger mener unge Høyre, kjelde Nationen

08/01: Nordskog går hardt ut mot radiomerking av ulv som ei løsning, dette er snarare ein provokasjon meiner dei, kjelde Nationen

08/01: Da er vi spent på om rovviltnemnda i Oppland trekker seg. Dersom dette skulle skje, så vonar eg at alle andre rovviltnemnder også legg ned verva sine i protest mot overkjøringa frå departement og regjering. Etter rykter vil dei vurdere dette snart.

07/01: Spill av regeringen for å unngå ulveskyting meiner Slagsvold Vedum i følgje VG

07/01: Regjeringa med Solberg i spissen har ikkje meire å koma med, men vil kanskje sjå på div. endringar i lovverket, men dette tek tid....

07/01: Leder i Nationen meiner at Stortinget nå må ta affære.

07/01: Svensk småbarnfamilie nær den verste tragedia, kjelde ABC nyhetene

07/01: Motstandsida har fått et slag i tynet hevder Bygdefolk for rovdyr, kilde Nationen

07/01: Bjørn og ulv drepte sjølvsagt folk i Norge også før, kjelde Adressavisa

07/01: Anita Moen, eks. langrennløper frå Trysil, fortel korleis det eigentleg er i Trysil i VG.

06/01: USS og Skogeierforbundet er optitmister etter ulvemøte med departementet, kjelde Nationen

06/01: "Båe sider" vil gå til rettsak, kjelde VG

06/01: Da var det radiomerking som dukka opp som råd for å kontrollera skadepotensialet, kjelde VG. Einaste fordelen med dette er at mange rovdyr døyr under prosessen med å radiomerka dei.

06/01: Tynn tillit til ulveministeren, kjelde VG

05/01: Ulvedebatten NRK

05/01: Debatten i NRK 1 i kveld: Flaut av Stein Lier Hansen, som terga ein god Halvor Sveen, som sette på plass gjengen med kunnskapen sin om bl.a. dokumenterte skader. Her blir som vi har sagt 1000 gonger denne statistikken brukt i mot oss heilt på høgste nivå i departementet. Dette kunne faktiskt ha endra skjønnet om stort nok skadepotensiale i prosessen. Helgesen med taleteknikk og utanomprat og redda av programlederen minst 2 gonger da han var utan svar. Det er vel liten tvil om at Unge Høyre-mannen i panelet hadde rett. Helgesen er i lomma på vernesida og har leita med lys og lykte etter setningar i lovverket som kunne stoppa denne jakta. Der fann han dette skjønnspørsmålet om stort nok skadepotensialet eller ikkje, noko som alle med naturleg vett lett kan bevisa. Dersom Helgesen har tenkt samfunnsbygging i staden for valg, og sendt det til lovavdelinga i justisdepartementet med konklusjonen om ja til jakt, så har han fått ja på det også. Da har han kanskje vorte verande politikar lengre, no er han uansett politisk død får ein tru.

05/01: Følg med på debatten i kveld på NRK 1 med dette temaet.

05/01: Kato Nykvist med meiningar i artikkel i Nationen, ulvestriden ei kattepine for regjeringa.

05/01: Jussprofessor meiner at Helgesen ikkje kan gøyma seg bak lovavdelinga, kjelde Nationen.

05/01: Erna sår tvil om at ulveforliket kan gjennomførast, kilde VG

05/01: Positiv artikkel (?) / håp(?) for beitenæringa i VG i dag.

04/01: Ordførar Støstad i Nord-Fron føler at han og vi fekk fram budskapet vårt, kjelde Nationen.

04/01: Same gamle leksa frå Helgesen, kjelde Nationen

04/01: Helgesen fekk tydelege krav frå forlikspartnerane, kjelde Nationen

04/01: Heile demostrasjon live i VGTV

04/01: Stoff frå markeringa i Nationen, kilde Nationen

04/01: Vedum mente at Helgesen snart skal få noe annet å gjøre, kilde nrk.no

04/01: Vi blir ikke lyttet til, kjelde GD og N-Frons ordfører Rune Støstad

På plass i Oslo - her vart det mange - 2000!

Gudbrandsdøler veg til Oslo på markering

04/01: Helgesen vil likevel ikke møte opp på markeringa, kilde Nationen

04/01: Noe ulv må vi kunne ha, kilde nrk.no/buskerud

04/01: Erna vil åpne for ulvejakt ...., kilde NRK.no/ho

04/01: 118 ordfører med på protesten mot ulvevedtaket, kilde Nationen

04/01: Svenskene har mindre ulveskader, men mere jakt, kilde Nationen

04/01: Ulven truer de blåblå, kilde VG

03/01: Oppland Bonde og Småbrukarlag med brev i media, kjelde Terje Holen

03/01: Høyre-statsråd Helgesen trakk seg i siste liten da vi skulle diskutere ulv på Her og Nå og Dagsrevyen. Hvis du tar beslutningen om at andre skal leve med belastningen må du tørre å ta debatten! Kjelde Trygve Slagsvold Wedum på Facebook

03/01: Jegernes interesseorganisasjon, JI, har sendt brev i saka til Stortingets Presidentskap

03/01: Lisensjakta i Sverige starta i går med at 2 ulver vart felt øst i Sverige, kjelde Nationen

03/01: Ingen hurtigløsning i møtet med Hedmark Høyre, kjelde Nationen

03/01: Erna har lova å sjå på saka på nytt, Gundersen til Dagbladet

03/01: Endeleg program for dagen er nå lagt ut i denne linken. Legg merke til at mykje av programmet nå skal foregå ved Stortinget frå kl. 12.30, og at Helgesen grunna sikkerhet(!!) ikkje tør å møte folket men kan ta inn nokre utvalgte.

03/01: Vi bor i et ulvereservat, kjelde nrk.no/ho

03/01: Vi oppfordrer alle som skal på demonstrasjon til å ta med bjøller!!!!

03/01: Siste oppdatert bussruter - Opplandsbussene:

Buss 1:

08:00: Vinstra Skysstasjon

08:15: Kommunelokalet Sør-Fron

08:30: Ringebu Skysstasjon

08:40: Kvitfjelltunet Fåvang

08:55: Statoil Tingberg Øyer

Buss 2:

09:15: CK Strandtorget Lillehammer

09.40: Mjøsbrua

10:00: Esso Brummunddal

Merk. Denne buss 2 kan ta omlag 25 stk ekstra Stange/Hamar

Bussen koster kr. 200,- pr, stk uansett stoppested. Vi arbeider for at vi skal ha med bankterminal i bussene.

03/01: AP v/Aasland åpner for å skyte mere ulv enn regjeringa, kilde Glåmdalen

03/01: Norskog purrer på Klima og Miljødepartementet om begrunnelse på hvorfor ikke truede jaktrettigheter utløser lisensfelling på ulv når det gjør det i Sverige og Finland.

02/01: Høyre ved Velure meiner at Helgesen må snu da USS med fleire har peika på nye tolkinger i vedtaket, kjelde Nationen.

02/01: Markeringa i Oslo går under desse plakatane:

NEI til ulvereservat i Norge!

Regjeringa motarbeider eiendomsretten

Vedtaket ødelegger vår livskvalitet!

Bygdefolk er ført bak lyset!

Jakt er kultur og næring!

JA til næringsutvikling i utmark!

Beite – Norges største utmarksressurs

Vi har beiterett og jaktrett!

560 døde sauer = STORT SKADEPOTENSIAL

130 døde jakthunder = STORT SKADEPOTENSIAL

Følg stortingsvedtaket – forvalt ulven nå!

02/01: Glommen skog har alltid motsett seg ynglende ulv i Norge

02/01: Norges Skogeierforbund ytrer seg i saka

02/01: Det er pr. nå 251stk. på Facebook som har meldt seg på markeringa!!

02/01: Reiseruter med tidspunkter i Oppland: Påmeldingstlf.nr. lenger ned i teksta

07:15: Otta

08:00: Vinstra

08:00: Fagernes

12:00: Oslo

02/01: Reiseruter med tidspunkter i Hedmark: Påmeldingstlf.nr. lenger ned i teksta

06:30 Tolga stasjon

06:55 Tynset bussterminal

07:25 Taverna Alvdal

08:30 Koppang Øverengsmoen

09:45 Elgstua Elverum

10:15 Avreise Elverum

11:50 Ankomst Oslo

02/01: Programmet mht appeller ved KLD, styringsgruppa i Hedmark har siste møte i morgen og vil da komme med endeleg vedtak. Lise Berger Svenkerud, leder Hedmark Høyre går ut og Einar Frogner kommer inn for beitenæringa.

01/01: NIBIO meiner at vi kan doble beitebruken i Norge, kjelde Norsk Landbruk

01/01: NJFF føler seg som en deltager i et politisk narrespill, kilde Nationen eller NJFF.no

01/01: Venstre vil fjerna all støtte til Folkeaksjonen ny rovviltpolitikk, demokrati?

01/01: USS har skrive brev med til KLD og redegjort for kva dei meiner om vedtaket, kilde USS si hjemmeside

01/01: Fleire busslaster med folk til Oslo 4/1, kilde Glåmdalen, frå Gudbrandsdalen, kjelde GD

31/12: Forslag til program m/info om "Markering for en demokratisk ulveforvaltning 4/1 2017"

Hedmarkingenen er nå kommet på banen for alvor, og vi har samordnet programmet med de:

Busser går fra Vinstra (kl. 08.00 - her er det også tatt kontakt med Vågå slik at nokon frå der kommer med bil), Nord-Østerdalen, Trysil, Rena, Solør/Kongsvinger og Elverum via Stange

Kl. 12.30: Oppmøte foran Stortinget. Vi går i samlet flokk til Klima og Miljødepartementet 

Kl. 13.00: Vi har invitert Vidar Helgesen til å gi en kort redegjørelse av vedtak 20.12.2016

Kl. 13.15: Knut Arne Gjems, leder Norges Jeger og fiskerforbund - Hedmark

Kl. 13.20: Sissel Frang Rustad, tidligere Høyre politiker 

Kl. 13.25: Dag Rønning, Fylkesordfører Hedmark

Kl. 13.30: Rune Støstad, Ordfører Nord-Fron Kommune

Kl. 13.35: Lise Berger Svenkerud, leder Hedmark Høyre – venter på svar

Kl. 13.40: Ole Gustav Narud, Ordfører Åmot

Kl. 13.45: Gaute Nøkleholm, NORSKOG – venter på svar

Kl. 13.50: Trommer fra skogene

Kl. 14.00: Avslutning – møtet i Miljø og klimadepartementet starter

Kl. 14.00: Det er enda ikke fastsett om vi skal vente på noko eventuelt resultat fra møtet. Det tas forbehold om endringer i programmet.

Busstransport bestilles innen 02.01.2017. Pris ca 200 kr t/r Oslo, forbehold om fulle busser

Tolga: 95757525

Åmot: 90627169

Trysil: 90541455

Elverum: 90721098

Åsnes/Våler/Grue/Solør: 91827532

Løiten/Stange: 47256594

Eidskog/Kongsvinger: 99498003

Gudbransdalen: 48230371

Valdres: 99037525

31/12: Ulveoppgjøret tas opp på høyeste nivå i Høyre, kilde Nationen.

31/12: Høyreordførere i Østfold og Hedmark håper Helgesen vil snu, kilde Nationen.

31/12: Eigen facebookgruppe er etablert i saka, kjelde Nationen

30/12: Svensk høgsterett sa ja til ulvefelling, kilde Nationen

30/12: Nationen skriv om protesttur til Oslo med Ståle Støen, Hedmark Bonde og Småbrukarlag, som eksempel.

30/12: Færre ulveskader tross meire ulv hevder media, men tek ikkje med den eigentlige årsaken

29/12: Etter ein del planlegging har nå iniativtakarar i Nord-Fron Sau og Geit bestemt at det skal reises til Oslo 4/1 for å syne fram beitenæringas syn i samband med møtet i Klima og Miljødepartementet kl. 14.00. Det er sett opp buss frå Vinstra (sjå påmelding under dato 28/12) og det vil også bli sett opp buss/er fra Hedmark. Tidsskjema for Oppland 4/1:

Kl. 08.00: Avreise frå Vinstra Skysstasjon

Kl. 12.00: Framme i Oslo, vi går til Stortinget og samles der.

Kl. 12.40: Vi går i tog/samla tropp frå Stortinget

Kl. 13.00: Framme ved inngangen til Kongens gate 20 hos Klima og Miljødepartementet og står der til møtet starter

Her vert det halde appell frå ordførar i Nord-Fron og ein ordførar frå Hedmark.

Etterpå er planen å få tak i lokaler (Folkets Hus er nemnt) og gå dit. Der blir det kaffe og pressekonferanse, delegater frå møtet med Helgesen kjem og informerer frå møtet. ALT DETTE FORBEHOLD OM ENDRINGAR!

29/12: KLD har lagt ut fakta om juridiske vurdering i ulvesaka, kjelde regjeringen.no

29/12: Valforskar Frank Aarebrot karakteriserer regjeringas handtering av ulvejakta som klossete.

– Reint forvaltningsteknisk synest eg denne saka er svært klossete handtert, seier Aarebrot, kjelde Facebook

29/12: Lunken støtte til Hedmark Høyre fra andre fylkesparti i Høyre, kjelde VG

29/12: Lundteigen vil granske ulvevedtaket, Nationen

29/12: Distrikts-Høyre må reise seg seier leder i Nationen.

29/12: Pollestad vil grilla Helgesen om ulvevedtaket, kjelde Nationen.

28/12:  Det blir demonstrasjon utenfor lokalet til ulvemøte 4.januar i Oslo. Buss fra Vinstra. Påmelding innen fredag til Jonny Mathisen 48230371. Ønsker samtidig alle et riktig Godt Nytt År! mvh Nord-Fron Sau og Geit. 
Tips: Egen SMS-gruppe til kollegene? smsgruppe.no

28/12: Tone Våg sin kronikk kom på trykk i Nationen

28/12: Jegere er frustrert, forundret og forbannet, kjelde GD eller sjå NJFF her

25/12: Vedtaket for å stoppe uttaket av ulvene i sona var alt planlagt 8/11 2016, kilde Nationen

24/12: Landbruksminister Dale vil se på muligheten for å ta ut ulvene, kilde Nationen

23/12: Ulvetid i Høyre, Hanne Velure i GD

23/12: Norskog krev ikke bare svar, men også grunngivende svar av KLD omkring avslaget av ulvejakt.

23/12: Storberget vil ha saka tilbake til Stortinget, kilde HA

23/12: Naturvernforbundets representant i Midt-Østerdalen vil finne andre løsninger på konflikten....

23/12: NSG la ut denne artikkelen i anledning av kronikken til Tone Våg.

23/12: Helgesen driv valglamp for Senterpartiet, kjelde Nationen

23/12: Fleire på Facebook hevdar at Venstre fekk dette med som eit plaster på såret i budsjettforhandlingane

23/12: Knut Storberget meiner at "Nei til Ulvejakt" var et bestillingsverk, kjelde Østlendingen

22/12: Ånond Vesaas set ord på konflikta, Aftenposten/Facebook

22/12: Norskog trekker seg fra kontaktutvalget for rovviltforvaltning

22/12: Gundersen gir seg ikke før Helgesen gir opp eller forsvinner!!, kilde VG

22/12: Som vi tenkte så hadde Helgesen konkludert før lovavdelinga i Justisdep. hadde fått saka, kilde Nationen.

i tillegg skriv Gunnar Gundersen, stortingsrep. Høyre(!), dette i Nationen: Begredelig! Miljøverndepartementet har bestilt en godkjenning på egen konklusjon og utelatt en masse informasjon når de spurte lovavdelingen. Det er ikke til å tro! Statsråden sitter og sier (og må også ha fortalt og overbevist Erna om) at alt lå til rette for jakt, men visste at hans eget departement allerede hadde konkludert med det motsatte. Deretter spør de ikke lovavdelingen om en uhildet gjennomgang, men de spør om en bekreftelse på egen konklusjon. Du snakker! Jeg er målløs.

22/12: Kronikk i Aftenposten: Det er ikke sauen som driver ulvemotstanden.

22/12: Tone Våg i NSG har skrive denne kronikken.

22/12: Tilliten til Helgesen er tynnslitt, VG

22/12: Helgesen ber partene inn til oppklarende møte 4/1 2017.   GD skriv dette om møtet.

22/12: 6 kommunale rovdyrfellingslag i Hedmark har sagt opp. De mener at staten må ta ansvar for rovdyra neste år, les også dette i GD

21/12: Viktig seier, kjelde WWF Norway

21/12: Stortingspresidenten mener at man ikke kan leve med dette vedtaket, kjelde GD, Nationen skriv dette.

21/12: Ordførerne i Gudbrandsdalen v/iniativtakar Rune Støstad i Nord-Fron skriv dette.

21/12: VG mener at det var galt å frede ulvene!!

21/12: Hele rovviltnemnda i Hedmark trekker seg.

21/12: Rovviltnemnda i Oppland vurderer også sine verv dersom vedtaket blir stående.

21/12: Landbruk og Matdepartementet har ei anna oppfatning av saka, les vedtaket her

21/12: Erna Solberg forklarer at regjeringa ikke hadde noe anna valg i saka

21/12: Helgesen forklarer at man må følge loven framfor Stortingsvedtaket

21/12: Statsråd Helgesen forklarer seg

Saubonde i Trysil: For oss er dette en stor tragedie.

20/12: Norges Bondelag reagerer sterkt på vedtaket.

20/12: Gunnar Gundersen, stortingsrepresentant fra Hedmark Høyre vil at statsråd Helgesen skal gå av.

20/12: Reaksjon fra sentrale faglag og NSG i Nationen.

20/12: Full seier for ulven, kjelde Naturvernforbundet.no

20/12: 2 faglige tilrådinger fra Miljødirektotatet, som er vesentlige deler av departementets beslutningsgrunnlag. Den ene går på tilrådinger utafor sona (15.09), den andre går på tilrådinger innafor sona (25.11).

Bakgrunnstoff: KLD sitt grunnlagsdokument av 9/12 2016 i saka. Merknad: Det kan tyde på at Klima og Miljødepartementet og seinare Justisdepartementets lovavdelingen har fått et ufullstendig beslutningsgrunnlag.

Bakgrunnstoff: Tar først med vedtaket fra rovviltnemndene om lisensfelling av 47 ulver

Bakgrunnstoff: Ulv og genetisk avstamming.

20/12: NSG v/Erica Fjæran har lagt ut ein artikkel som oppsummerer saken.