Dette er vel det optimale når ein tenkjer rekruttering at rekrutten gjer at foreldra ikkje sluttar med sau. GD hadde reportasje i dagens avis.

Link til nettutgava