Tur for å sjå på nye saufjos på Dovre søndag 16 nov.
Avreise frå YX kl. 09:15 –vi kjører sjølv og fyller opp bilane.
Kl. 10:00 Hans Olav Arnkleiv
Kl. 11:00 Frank Sletten
Kl. 12:00-13:30 kaffe eller matpause på Jetta kro. Vi kjøper sjølv det vi vil eta.
Kl. 14:00 Geir Haugom.
 
Fjosa vi skal sjå på er to i “slepp-laft” og eit i betong.