Etter det Arnfinn Beito har erfart i samtale med Mattilsynet i dag, vil 2 beitebrukarar i "Langsuaområdet" få brev om beitenekt for 2015 på lik line med dei 21 i jerveprioritert område ein av dei fyrste dagane. Dette gjeld altså i BEITEPRIORITERTE OMRÅDE, og dersom dette vert stadfesta vil vel dei fleste nå innrømma kor håplaust dette er. Vi stiller oss uforståande til dette vedtaket!!! Saka vert oppdatert.