For både utsendingane og seminardeltakarane legg vi ved siste oppdaterte sakliste med saker.

Sakliste fylkeslaget

Sakliste Ring 41

Deltakarliste

Skulle det vera noko spørsmål om påmelding eller andre saker så kontakt Pål på 99034406. Det er enda god plass på hotellet.

Velkome! Ta med døkk godt humør, og så lagar vi ei god helg saman!!!

PS: 2 endringar i saklista på årsmøta i OSG og Ring 41.