Valga i Ring 41 Oppland vart slik:

Ny leiar Kjell Ivar Bergehagen.

Nye styremedlemmar: Peder Leirdal og Anne Kari Veileenget.

Nestleiar: Hans Petter Vaberg.

I OSG vart stryret samansett slik:

Leiar: Pål Kjorstad

Nestleiar: Håkon Gjelstad

Styremedlemmar: Alf B. Ouren, Anna Ulmo og Anne Kari Veikleenget (ny).

Mange kjenningar møtte opp og bl.a. var alle æresmedlemmane i OSG på plass.

 

Frå venstre: Hans M. Hjelstuen, Gudmund Skotte, Sigurd Krekke og Pål Kjorstad