Vidarare vart Anne Kari Veikleenget attvald som styremedlem og Bjørn Even Stenberg vart vald som ny styremedlem. I Ring 41 vart det attval på leiar Kjell Ivar Bergehagen og nestleiar Hans P Vaberg.

Årsmøte vart roleg, men revisjon av lagslovene til NSG vart utfordrande med mange innspel og til dels vaklande saksgang.

"Saka" om annonsering i årsmelding/hovudsponsar vart det informert om og denne skal til vidare behandling i styret.

Seminardelen vart svært vellykka med svært godt motteke innslag i gjeterhundtema og gjerdetema. Den sosiale delen i arrangementet vart òg rekna som vellykka, da orkesteret Svamparna heldt forsamlinga borte frå hotellromma.

Prisvinnarar og gode medspelarar på årsmøtet 2015: Frå venstre Pål Kjorstad - æresmedlem, Jan Briskeby - beste hund, Hans Rønshaugen - beste vær, Bodil og Geir Amrud - beste spælvær og Irene og Endre Amundgård, som både stod for gjeterhund, gjeterhundarena og dansemusikk. Foto: Johnny Høyesveen

Årsmøtereferat er skrive, men vi ventar på den eine underskrifta enda.