Det ble kåra 187 lam og det er på nivå som i fjor. Antallet stilte lam var 255 og det er noen flere enn i fjor og det er en positiv trend. Nye kåringsregler for pelssau medførte en høyere vrakingsprosent enn tidligere. Det vil nok ta noen år å tilpasse seg den svenske standarden. Ringavdelingene på Lesja og Vågå har mange gode kandidater for innsett i ring. Bruksbesetninger vil ha store muligheter til å skaffe seg gode avlsværer også i år.

Oversikt over antall stilt og antall kåra fordelt på raser på kvar kåringsplass, finner du her...

Lom og Skjåk torsdag 29. september

Kåringsdagen hos Sigurd Synstnes i Lom, var en av de varmeste dagene dette sommerhalvåret med sine 22 grader.

Paul Haavard Skotte godsnakker med utstillingas kjælegris.

Tormod Rusten og gromvedden var sekretærens favoritt angående posering i sløyferingen.

Sløyfevinnere: 1.premie: Guttorm Myren og Randi Slålien, 2.premie: Sigurd Synstnes, 3.premie: Trygve Husom

 

Sel 29. torsdag september 

På kåringa på Sel stilte kun to produsenter i år. Dommer Hans Hjelstuen og sekretær tilrår derfor at Sel neste år stiller på kåring i Vågå både av hensyn til kostnader og for å få delta i et større miljø.

 

Dovre fredag 30. september

På Dovre har dommer Ken Lunn mange interesserte tilhørere.

Frank Sletten og Marte Eithun fikk kåra to staselige vedder av rasen gammelnorsk spælsau.

Det ble ei kvit sløyfe til Anne-Mari, Torbjørn og Astrid Elvestad for den flotte spælvedden.

Sløyfevinnere NKS: 1.premie: Astrid og Torbjørn Elvestad, 2.premie: Marte Eithun og Frank Sletten, 3.premie: Margrethe og Stein Storlien

Sløyfevinnere Pelssau: 1. og 3.premie: Margrethe og Stein Storlien, 2.premie: Gunnar Holum

 

Lesja fredag 30. september

Sløyfevinnere NKS: 1. premie May Helen Brekken og Arvid Hoksvold, 2.premie Gudmund og Aud Skotte, 3.premie: Torstein Selsjord

 Sløyfevinnere Pelssau: 3 nye sløyfer til premiesamlinga hos Aud og Gudmund Skotte

Det er ikke alle forunt å ha så spak sau som kommer bortåt kun på stemmebruk.

 

Vågå søndag 2. oktober

Sløyfekandidatene er mange i Vågå og konkurransen er hard.

Dommerne Hans Hjelstuen og Sigurd Krekke tar et overblikk på den lange rekka av sløyfekandidater.

Sløyevinner NKS: 1.premie: Hans Petter Vaberg, 2.premie: Erland Berge, 3.premie: Elin og Pål Grev

Sløyfevinnere Spæl: 2.premie: Are og Wenche Garden, 1. og 3.premie: Hanne Engen og Anders Strand